Info agamatauladan dan pengajaran

4 Hadis menceritakan dilarang membuka iab orang lain

Post ini adalah post untuk meningatkan supaya tidak membuka aib iab orang lain. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan peringatakan membuka iab orang lain.  Kita tidak tahu mereka benar atau salah.  Kalau salah pun tidak elok juga kita dedahkan masalah mereka.

# Hadis Pertama 1

“Wahai sekalian manusia yang beriman dengan lidahnya, (namun) belum masuk iman ke dalam hatinya. Janganlah engkau sekalian mengumpat orang-orang Islam dan jangan membuka aib mereka, (kerana) sesungguhnya orang yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang aibnya dibuka Allah, maka Dia akan membukanya sekalipun di dalam rumahnya.”

(HR. Muslim, Abu Daud dan at-Tirmidzi)

# Hadis Kedua 2:

“Orang yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.”

(Hadis Riwayat Muslim)

# Hadis Ke tiga 3

Sesungguhnya seorang penguasa, apabila dia mencari-cari kesalahan rakyatnya, bererti dia merosakkan mereka.

(Shahih Sunan Abu Daud, hadis no: 4889)

# Hadis ke Empat 4

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.

( Al-Hujuraat 49:12 )

Leave a Comment

CommentLuv badge

%d bloggers like this: