Sumbangan artikel desaguru.com

Siapa yang nak menyumbang artikel boleh email admin@desaguru.com. Siapa patut menyumbang. 1. Guru 2. Webmaster 3. Murid 4. Siapa saja yang berminat. Apa yang anda akan dapat. 1. Di …

Ibnu sina bapa perubatan dunia

Ibnu Sina (AVICENNA) ┬áBapa Perubatan Dunia   IBNU SINA hidup dalam tahun 370-432 H/ 980-1037 M dibesarkan di Bukhara. Nama beliau adalah Abu Ali al- Husain Ibu ‘Abdullah Ibu …