Info Pendidikan

Pendaftaran Muet Persendirian 2015

Bagaimana nak buat pendaftaran muet secara persendirian?

Adakah anda calon yang akan menduduki peperiksaan MUET pada sesi pendaftaran muet sesi november 2015 ini. Adakah anda merupakan calon pendaftaran muet persendirian. Ada boleh download dibawah.

Calon Persendirian Individu pendaftaran muet

(a) Nak daftar  calon perseorangan  MUET boleh dilakukan melalui pendaftaran secara online di portal  MPM

  1. www.mpm.edu.my
  2. online.mpm.edu.my.

(b) Maklumat tentang pendaftaran MUET bagi Calon persendirian adalah melalui portal MPM dan mereka boleh merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu Muet yang ditunjukkan dalam ikon calon persendirian MUET yang terdapat dalam http://online.mpm.edu.my  sebelum mendaftaran online.

(c) Kelulusan pemilihan tempat nak membuat ujian adalah bergantung kepada kelulusan JPN dan SPP. Mereka juga berhak membuat pindaan tempat menduduki ujian

(d) Calon yang kurang upaya dalam pelbagai segi adalah tertakluk kepada para 6.

Download Pendaftaran Muet pdf

Download Panduan Pendaftaran Muet

Leave a Comment

CommentLuv badge